Спомоществувателство

Какво ще рече думата „спомоществувателство“?

Да си помагаме взаимно в добрите дела – това означава „спомоществувателство“. С моята помощ твоята сила да се запази, да укрепне и да нарасне. С твоята помощ моята сила да се съхрани, да заздравее и да се разгърне. Така, добро до добро, добрина до добрина, ние можем много повече, отколкото поотделно.

Но спомоществувателството трябва да се ръководи винаги от общия ни интерес, от най-общия ни интерес. А кой е той?

Животът на всеки един от нас да бъде запазен! И защитен!

Как? Ако планетата Земя ни зашамари с една мощна планетарна катастрофа (всички регионални катастрофи са само предупреждения), тогава какво правим с постиженията си в отделните си „толкова важни“ области? Ако не сме се обединили за спасяването на Природата, за изчистването на Земята от мърсотията, която сме сътворили върху нея, ако не престанем да я нараняваме толкова безогледно, какво ще означават Нобеловите ни награди за наука, за литература, за медицина, за какво ли не? Какво ще означават големите ни сгради, ако мощно земетресение ги събори за няколко мига? Какво ще означават милиардите ни часове, посветени на архитектурните знания, при условие, че не сме посадили и едно дръвче? Какво ще означават в този последен миг милиардите ни часове, вложени в правенето на пари и повече пари, когато никакви пари не могат да запушат озоновата дупка, не могат да възстановят ледовете на Северния ледовит океан, на Гренландия, на Антарктида?

Или това са „празни приказки“ на „фанатизирани еколози“?

Не. Това са най-простички изводи от безспорни обстоятелства! Безспорно обстоятелство е, че ние днес замърсяваме Природата в чудовищни темпове.

Безспорно обстоятелство е, че начинът ни на живот, подчинен на техниката и технологиите, води до това чудовищно замърсяване. Ето защо изводът е, че ако не променим начина си на живот в посока към хармония с Природата, същата тази Природа ще ни метне най-категорично в „отвъдното“. Без значение кой от нас е садил дръвчета и кой е убивал невинни деца по поръчка на илюминатите.

Затова, когато помагаме на едно велико дело като предотвратяването на планетарната катастрофа, няма място за съмнения, няма място за колебания, няма място за обвинения, няма място за скъперничество.

Ние, заедно, само заедно, можем да постигнем всичко добро! И да спрем всички катастрофи.

Но всеки от нас трябва да го почувства сам. Със своята скорост. Със силата на своите чувства. Със своята дълбочина на мисълта.

Ние, създателите на това списание, сме отворени за вашата помощ, подкрепа, предложения, сътрудничество. Всеки от вас много добре ще усети дали сме мошеници или наистина правим онова, което заявяваме. Всеки от вас може сам да прецени, да разграничи готованството, представяно за „работа по зелени проекти“, от истинското дело!

Водете се единствено от вашите чувства, драги читатели. И сами преценявайте кой с какво може да ни помогне!

Вярваме в силата на нашата и в силата на вашата българолюбива, природолюбива, човеколюбива мисъл! Бъдете силни и винаги здрави!
До нашите нови срещи. Тук и „на живо“ :)

с PayPal

Related posts

От къде започва?

Родолюбие или чуждопоклонничество? По-долу ще ви представим един „академичен“ възглед за възникването и развитието на българската народна кухня. Вие сами усетете дали той внушава родолюбиви или чуждопоклоннически чувства. Но едно е добре да разберем. Че много от нещата, за които се говори и пише, че уж са дошли от „чужбина“, че са „внесени“ след като

Posted
Консултации по астрология

Консултации по астрология

Консултации по астрология   Нашите консултации са базирани на единствените вярни астрологични методи, тези на античните астролози и жреци от древна Месопотамия! За целта използваме не модерния тропически, а сидеричния Вавилонски хороскоп. Повече информация за разликите тук.   Вашият астролог е Краси Атасио. Краси е доктор по междукултурови отношения от UBI в Брюксел. Тя е

Posted