Холистично или цялостно лечение. Част 1.

Размисли от Петка Русева

ЧАСТ I

А. Защо цялостно лечение

Много е писано за холистичното (w-holistic), или т.нар цялостно лечение, което разглежда лечението на цялото с всичките взаимовръзки на микро-и макро ниво. Казано на по-прост език, цялостното лечение е лечение на Всичко, на цялата Вселена, където взаимовръзките на най-малкото бръмбарче с новия ви смартфон и на човека с екосистемата като цяло или на българина с популацията на жирафи в Гана, или с кем-трейлите над Тексас, въпреки, че не винаги са ясно проследими, се признаватза постигането на най-голямо здраве (в смисъла на равновесие) между всичко съществуващо, т.е. на Цялостта.

Въпреки, че на пръв поглед, един такъв цялостен подход към лечението е меко казано амбициозен, а защо не и налудничав („К‘во ми дреме на мене за масовото измиране на антилопи в Кения или за терористичните атентати в Париж?“), признаването на взаимосвързаността на всичко с всичко се изразява не в отвлечени анализи („Как се отнася световната финансова ситуация към камъка в бъбреците на стринка ми?“), а в осъзнаването на тази взаимосвързаност (защото искаме или не, тя съществува).

Цялостното лечение разглежда здравето като Единство на Дух-Душа-Тяло. И тъй като Духът е съвършен, защото е от Бога и не може да боледува, здравето зависи от двупосочното взаимодействие между Душата и Тялото.

Осъзнаването на взаимовръзките в Цялото според цялостното лечение е единственият подход към разумни действия за истинско оздравяване на Душата (както нашата индивидуална Душа, така и колективната ни Човешка Душа), а оттам и на Тялото (клетката, органа, индивида, семейството, обществото, родината, цялото човечество — тоест, на индивидуалното ни Тяло и на колективното ни Човешко Тяло).

Веднъж осъзнали взаимовръзките в цялостта, разбираме, че всички явления имат за основа няколко Природни Закона и за истинското оздравяване на цялото, а не просто за „закърпване на положението“, на нас ни е нужно да възстановим Природното равновесие според законите и първоначалния замисъл на Твореца.

Б. Същност на цялостното лечение

Според цялостното лечение, здравето на човека е неразривно свързано със здравето на средата и всеки симптом у едното неизбежно намира отражение у другото. Симптомът винаги е предшестван от нездравословен начин на справяне с тъмни мисли и чувства. Те също се отразяват.

Според цялостното лечение всеки външен (т.нар. болестен) симптом на Тялото (язва, ангина, астма, радикулит, екзема или протести, земетресения, урагани, епидемии) е проявление на тъмно чувство (страх, гняв, злоба, обида, ярост, безпомощност и т.н. в човека или обществото), с което в Душата си като човеци ние не успяваме да се справим по здравословен начин.

Например, насъбран гняв и омраза, които потискаме срещу политиците :) , МВФ, илюминатите, сирийските бежанци или Меркел, може да се превърне в злокачествено образувание. Чувства на похот и желание за властване, ако им се поддадем, могат да предизвикат ураган (тук е добре да се замислим, защо в някои географски ширини, подобни природни бедствия се случват ежегодно и дали те се дължат единствено на външни, или по-скоро, на Душевни или цялостни причини).

Според цялостното лечение, всичко, като се започне от музиката, която слушаме и новините, които гледаме, мине се през приятелското ни обкръжение, и се стигне до любимия ни цвят, е отражение на нашето здраве, мисли и чувства (а оттам—и на здравето на окръжаващата ни среда), може да ни дава информация за самите себе си (и за средата), и да ни лекува.

Цялостното лечение се различава от някои системи за уж положително мислене (които в последно време ни заляха от западни автори и техните книги, издавани в многомилионни тиражи), според които системи всяко нещо, което правим в живота си, стига да ни носи удоволствие или наслада и стига да гледаме на него от „светлата“страна (колкото и малка да е тя), е здравословно.

Например ритуалното кърваво клане на делфини или косатки под формата на фестивал, практикувано както в накои западни „напреднали“ демокрации (Дания), така и в източни, традиционни, добре-развиващи се икономики (Япония), е симптом на заболяване както у преките участници във фестивалите, така и на цялото ни съвременно глобално общество.

Независимо от изтъкнатите „ползи“ на тези кланета, изтъквани от „положително мислещите“, кървавите фестивали не са здравословни поради безсмислената агресия към невинни твари-бозайници, която превръща участниците в кръвожадни дегенерати.

Също така, неумението ни като разумни членове на глобалния свят да забраним подобни практики и да намерим градивен отдушник на съществуващата агресия в обществото, е свидетел за провала на битуващия светоглед, провал от гледна точка здраве. Този светоглед може да се обобщи с изречението „Нали мен не ме засяга, защо да се обременявам да мисля по въпроса, аз трябва да съм положителен.“

В случая обаче сме свидетели не на здравословна положителност, а на целенасочено обезчувствяване, избрана слепота и слабохарактерни оправдания („Аз съм само една малка пешка и жертва, от мен не зависи нищо”). Членове сме на тъй възхваляваната глобална общност единствено, когато има келепирец — я евро-фонд, я евро-програма, я стипендия, а когато трябва да поемем отговорност и да възроптаем срещу безсмислено убийство — ни лук яли, ни лук мирисали.

Тоест, вместо да лекуваме заболелите (обществени) органи, ние прекъсваме връзката си с тях, разделяме се (от цялото), извръщаме глави и затваряме очи, за да не чувстваме болката му. Вместо да отдадем нужното внимание на симптома, ние гълтаме обезболяващи (под формата на алкохол, наркотици, посещения на механи, гледане на ВИП Брадър, следене на Мюзик Айдъл и погрешно разбраното положително мислене) и крием глави в пясъка, наивно надявайки се, че всичко ще се оправи от само себе си.

Вместо да направим необходимата операция на заболелия орган, изваждайки страха от дълбините на Душата си (а страхът е винаги един — страх от отговорност) и поглеждайки го право в очите, заемайки твърда (гражданска) позиция, ние умъртвяваме органа (на чуване, виждане, усещане, възприятие), убиваме Душата си, предпочитайки безсъзнанието пред осъзнаването.

В цялостното лечение, за разлика от голотоположително мислене, се прави разлика между наслада (в смисъла на повърхностно удоволствие, чийто корен са слабостта и без-съзнанието) и истинско здраве (в смисъла на цялостност, произтичаща от силата на осъзнаването).

Например пушенето на цигари по време на бременността (повърхностно удоволствие) ще увреди плода, независимо как майката се оправдава с гореспоменатата фалшива положителност пред себе си, че „тютюнът й действа успокоително, което пък е добре за бебето“ (а всъщност поведението ѝ е продиктувано от нежеланието да поеме отговорност като бъдещ родител; тя мисли за удовлетворението на собствените си пристрастия). Тя не желае да осъзнае истинските последствия и се самозалъгва на съзнателно ниво, макар че интуитивно усеща грешката си (като не-животоутвърждаващо поведение спрямо бъдещото си дете).

Според цялостното лечение, здравето на майката и това на растящия в утробата ѝ плод са едно цяло, както майката и плодът в утробата ѝ са едно цяло. Вредното въздействие на пушенето върху плода е показател, че то е вредно и за майката, независимо какви оправдания пред себе си и другите измисля тя за своя избор да пуши.

Според цялостното лечение, единственото правилно и здравословно е животоутвърждаващото, а единственото грешно, греховно и нездравословно е не-животоутвърждаващото. По този начин цялостното лечение значително се различава от „голата“положителна философия.

Според цялостното лечение, единственото праведно (в смисъла на здравословно) поведение е не победата над злото (защото победата предполага война, а войната предполага разделение), а приемането му като неизменна част от нашата Природа и впрягането на цялото (тялото) за животоутвърждаващи дейности (живот).

Например, ако не харесвате дебелите си, яки крачета, можете да ги използвате за тичане (за коятоportrait of a mid adult woman jogging in a park --- Image by © Royalty-Free/Corbis дейност те биха били идеални), което да подобри общия ви физически тонус, да раздвижи кръвта във вените ви, да увеличи притока на кислород в белите дробове, да укрепи мускулите ви и кой знае, дебелите крачета може да отслабнат и да се стегнат, намалявайки обема си като естествен резултат от вашите действия.

 

 

 

 

По този начин вие може да впрегнете недостатъците си за повече здравословна дейност (цел), а самите недостатъци сами ще се намалят (в смисъла да преминават в друга форма — например, по-стегната; а не в смисъла на намаляването като изчезване) като резултат от това (съпътстваща промяна). Това, което ние понякога приемаме за недостатък в себе си, близките си, или външната среда, може да се окаже наша най-голяма благословия.

Както цялостното лечение прави разлика между здравословно (животоутвърждаващо) и нездравословно (не-животоутвърждаващо), така и степенува даден тип мислене, поведение или идеология като по-здравословно и повече животоутвърждаващо (с оглед на цялото – душа, тяло, семейство, общество, родина, социален строй, човечество, Природа) и по-малко здравословно и по-малко животоутвърждаващо (с оглед пак на цялото).

pregnantwomanНапример слушането от бременната жена на плискането на морските вълни по брега и шума на вятъра е по-здравословно от слушането на класическа музика на терасата сред саксийните цветя, което пък е по-здравословно от слушането на чалга или хеви метъл в прашния апартамент. Степента на здравословност (животоутвърждаване) според цялостното лечение се определя от степента на досега и хармонията с Природата, с цялото — колкото по-близо до естествените ритми, звуци, аромати, светлина и цветове, толкова по-здравословно (животоутвърждаващо).

 

 

В. Светлина и сянка (тъмнина)

Според цялостното лечение, ако един човек изпитва тъмни чувства като страх, злоба, ярост, сексуален нагон и т.н., той не е задължително да се е поддал на не-животоутвърждаваща програма, нито пък е „грешник“, както някои традиционни етични системи и религии твърдят. В съвременното общество на войни, раздор, разврат, тези чувства у човека са отражение на ставащото в по-голям мащаб и са напълно „естествени”. Човек трябва да е отшелник или Бог, за да остане незасегнат от тях.

Степента, в която допускаме тъмните чувства в съзнанието си, обаче, определя дали ще сме Творци на здравето, или негови разрушители. Както казва народът „дозата прави отровата“. Тъмните чувства не трябва да се оставят да контролират мислите в съзнанието ни, нито нашите действия. Докато в малко количество те са здравословни за поддържането на равновесие в съзнанието (отразено като хомеостаза на телесно ниво), в голямо количество (в смисъла на брой и/или сила) стават животозастрашаващи.

Силата на светлите и тъмните мисли, т.нар. сила на мисълта, не може да се измери с уреди, но за нея знаем, че нараства с практиката. От съществено значение е тази практика да бъде осъзната.

Упражнявайки се (несъзнателно) в черни мисли, например като допускаме повтарящи се мисли и изказвания от рода на: „Животът е гаден“, „Защо все аз имам лош късмет?“, „Времето е скапано“, ние увеличаваме силата на черните си мисли, т.нар. „черна магия“, за която знаем, че се връща при този, който я е създал, вредейки му и разболявайки го.

Тъй като повечето хора не биха съзнателно разрушавали здравето на себе си или околните, т.е. на цялостта, но цялото ни обществено устройство е симптом (войните, изнасилванията, епидемиите и убийствата свидетелстват за това), можем да твърдим, че в света са създадени и изпратени (от мен и от теб, от всички нас, разбира се, че от кой друг?) многократно повече черни мисли, отколкото светли такива, които са нарушили равновесието на Цялостта и застрашават съществуването ѝ.

И вместо да се паникьосваме от предсказаните земетресения, изригвания на вулкани и тем подобни апокалиптични картини от минали и настоящи „пророци“, на нас ни е достатъчно да си спомним, че Законът за Енергията е един и същ — както за черната, така и за бялата мисъл /чувство/ дума/ образ/ магия/ енергия.

Той е много прост и гласи: всяко нещо, на което се отдава внимание/ усилие, се усилва. За сме здрави и да възстановим здравословното равновесие на цялостта, ни е нужно осъзнато да създаваме светли мисли и образи, да изпитваме светли чувства и да вършим светли дела, не изпадайки в капана на „голото“ положително мислене, а водейки се от Законите на Пиродата, Законите на Цялостта.


Връзка към филма „Тайната“ можете да намерите ТУК:

Връзка към част 1: https://www.youtube.com/watch?v=42A0SN5ZgPk

Връзка към част 2: https://www.youtube.com/watch?v=KL8LT3jOfqY

За да имате цялостни резултати, а не временни или илюзорни такива, гледайте филма (част 1 и част 2) в светлината на цялостната, а не на „голата“ положителна философия. Познат на всички ни е законът от положителната философия „Когато силно желаеш нещо, цялата Вселена ти съдейства да го постигнеш“, но той е подвеждащ, защото е не-цял.

Ето Цялостния Закон: „Когато силно желаеш нещо за здравето (животоутвърждаването, равновесието) на Цялото, цялата Вселена (Цялото) ти съдейства да го постигнеш и да го развиваш още и още във Вечността.“ Тоест, Цялото ще подкрепи единствено Цялото Себе Си в безсмъртието, а не части от себе си (например издигането на едно световно правителство с управляваща олигархия над останалите 98% от населението).

Дори някой да успее да се възкачи на трона като владетел с помощта на непълно разбиране на Закона на Енергиите, (Образността), не управлява ли той в най-пълна хармония със Закона на Цялото (Закона на Живота, Закона на Твореца), той рано или късно ще срещне смъртта под формата на симптом (на държавата си/ на режима си/ на управлението си или своята собствена смърт).

Според Законите на Цялостта или цялостното лечение, светли мисли, чувства и дела са само онези, които са животоутвържаващи. Колкото по-животоутвържаващи са те, толкова и по-светли са.

Както не-животоутвърждаващо е да се допуснат тъмните мисли и чувства да ни контролират на съзнателно ниво, изтласквайки всичко светло в дълбините на подсъзнанието, така и не-животоутвърждаващ е обратният процес, а именно, да допускаме само светлите мисли и чувства на съзнателно ниво, потискайки всичко тъмно. По вторият път, пътят към планетарна катастрофа, върви човечеството днес, омайвано от религиите и криворазбраните системи за „положително” мислене.

Според цялостното лечение, не-животоутвърждаващо е, когато човекът потиска тъмните чувства и вместо да бъде искрен със себе си и да си ги признае, да ги осъзнае, и да потърси начин за творческо и градивно справяне с тях, той избира без-/ под-/ не-съзнанието пред осъзнаването, липсата на отговорност пред поемането на такава.

Фестивалът-кървава баня на избиване на морски бозайници е доказателство, че потисканата агресия в обществото избива на повърхността. Той е плод на не-животоутвърждаващо справяне с поддържането на душевно равновесие между светли и тъмни мисли.

Религиите обичат да съдят както човека, така и едни други — те мигновено осъждат наличието на тъмното в човешкото съзнание и в обществото. Като решение на изплувалите от дълбините на съзнанието тъмни чувства религиите предлагат „план за бягство“ от реалността (много наподобявайки различните системи за голото положително мислене), потискане (напр. на агресията или сексуалността), вместо да възпитат човека да се бори за здравето и правдата в света чрез собствените си действия.

Според религиите /голото положително мислене, молитвата от типа „Аз съм нищожество и само от теб завися…”/ положителното мислене ще реши всичките ни проблеми. „Моли се, чадо, за спасението на душата си/ хармонията в твоето семейство/ мира по света!“, вместо да отидеш и да попиташ родителите си, аджеба, защо постоянно се карат, да вникнеш в техните кахъри :)  и заедно да помислите за градивни решения. Е, разрешението на спора между израелци и палестинци ще ви се удаде по-трудно, но все отнякъде трябва да се започне :) . Силно религиозният човек и фанатикът всъщност бягат от отговорност (прехвърляйки я изцяло в ръцете на Бог).

В този смисъл цялостното лечение е много по-положително от всички положителни методики, защото, разбрано и приложено осъзнато, то би било ключът към щастието на всички хора, животни и растения :) (и растенията имат чувства) по Земята.

С цялостната философия, човекът се учи да поема отговорност като Творец на Реалността, сам да кове съдбата си (отхвърляйки голяма част от разбирането за предопределеност, заменяйки я с подчинението на Единствения Закон, Закона на Цялостта, Закона на Живота).

Подчинявайки се на Закона на Цялостта, човек може да изчисти напълно кармата си, вместо да я отложи (отлагането е присъщо на системите за „голото“ положително мислене; след като се разочарова от неефикасността му, човекът се връща към старите си модели на мислене).

Добре познатите нам формули на „голото“ положително мислене: „Аз съм най-умен, най-красив, най-кадърен и заслужавам да съм главният мениджър в отдела“ ни показват, че повечето методики за положително мислене са насочени към нагаждане в едно разделено (и следователно болно) общество (т.е., към обезчувствяване към неправдите), вместо към преодоляване на различията, осъзнаване на целостта и установяване на хармонични (а не конкурентни) човешки взаимоотношения.

На цялостното лечение не бива да се гледа безотговорно. Именно непълното разбиране на Законите на Цялостта са причините за всички нещастия на цялото човечество през всички векове. Разбрано и приложено правилно, цялостното лечение би решило проблемите на замърсяването, войните, глада и прехраната на човечеството. Цялостното лечение е ключът към Истинското Здраве.

 

 

 

Related posts

Професор Иван Неумивакин потвърждава, че всеки може да бъде здрав като космонавт!

Професор Иван Неумивакин потвърждава, че всеки може да бъде здрав като космонавт!

Професор Иван Неумивакин потвърждава, че всеки може да бъде здрав като космонавт! Най-добрите сред добрите попадат в космоса, но да има добро здраве всеки може! Иван Павлович Неумивакин е известната руски професор, който се грижи за здравето на астронавтите, и е разработила специална система, която позволява на космическите изследователи никога да не се разболяват. Неговите

Posted
ОТНОВО У ДОМА

ОТНОВО У ДОМА

Първа част Пътепис от Донадела   Гурбетчията е човек, тръгнал да спечели пари и да се върне у дома с тях. Аз не знаех смисъла на тази дума тогава, когато заминах през гладните години на 1992-93 година. Мислех си, че няма да стоя дълго, но, уви, не се оказах права. Като лист, отбрулен от  родното

Posted
Божественото хранене

Божественото хранене

Редакционна бележка: Понеже цялостното лечение всъщност започва от мислите и чувствата, с които „храним“ собствената си душа, ни се струва много уместно и полезно да ви запознаем с удивителните идеи на ведрусата Анастасия за храненето на физическото ни тяло. Разбира се, ние само ви предлагаме да се запознаете с тях. Пък сами ще си определите

Posted
Холистично или цялостно лечение. Част 3.

Холистично или цялостно лечение. Част 3.

Размисли от Петка Русева ЧАСТ III А. Цялостното лечение и обществените постройки. Полезна работа Цялостната медицина не осъжда религиите като обществени постройки —това би било подход на религиите, не на цялостната медицина. Тя просто показва лъжата, с която религиите живеят, а именно — разделението (на светци и грешници, ангели и дяволи, правоверни и друговерци, вярващи

Posted