Анастасия- дъщеря на Бога 2

Нека днешният ден да дойде при теб с добрината си… Посрещни го и ти с добрината си.

 

ДУХОВНИ ПОСЛАНИЯ НА АНАСТАСИЯ

от книгите на Владимир Мегре „Звънтящите кедри на Русия”

Втора книга „Звънтящият кедър”

 

  • „Събитията от настоящето се създават от предишни чувства и пориви на Душата, само те влияят на бъдещето; само тяхната сила и техният размах се отразяват в небесните огледала; единствено техните възторзи и стремежи имат значение за земното битие.”
  • „Нашата среща може би е била обусловена от много желания на твоята и моята Душа – може би дори не само на нашите Души, но и на Душите на нашите близки и далечни роднини.”
  • „Мисълта и Словото са главните инструменти” на Великия Творец. И тези инструменти са дадени само на човека.”
  • „Когато Душата и думите разкъсват своята връзка, когато Душата и образът са повехнали, тогава думите са празни като хаотичен шум и не могат нищо да предричат.”
  • „Образ може да се вложи и във всички букви….зад всяка буква е скрита безкрайността.”
  • „Същността на човека не е в тялото. Нещо неизмеримо по-голямо и значимо са невидимите чувства, стремежите и усещанията, които само частично се отразяват в материалния свят като в огледало.”
  • „Човекът е единственото същество във Вселената, което живее едновременно във всички измерения на битието.”
  • „Главното отличие на човека е в това, че той е надарен със способността да сътворява настоящето и бъдещето си със своите мисли, създавайки форми и образи, които впоследствие се материализират. От яркостта, хармоничността и скоростта на мисълта, от чистота на помислите на Човека – Творец зависи бъдещето.”

 

Related posts

МИСИЯТА НА ПРОБУЖДАЩИТЕ СЕ ВЕДИ

МИСИЯТА НА ПРОБУЖДАЩИТЕ СЕ ВЕДИ

Публикуваме със съгласието на Росен Ангелов МИСИЯТА НА ПРОБУЖДАЩИТЕ СЕ ВЕДИ   „Сега е нужно само да се отворят очите на Душата, за да се види, да се осъзнае.” „Ведическата школа, посредством чувствата …, може да предава цялата информация.” „За веда животът е безкраен.” Анастасия   Уважаеми слушатели,   От деветте прекрасни книги на руснака

Posted
Анастасия – дъщеря на Бога 9

Анастасия – дъщеря на Бога 9

„Най-важното във всяко занимание е мисълта. По-точно, енергията на мисълта.” ДУХОВНИ ПОСЛАНИЯ НА АНАСТАСИЯ от книгите на Владимир Мегре „Звънтящите кедри на Русия” 9 книга „Обредите на любовта”   „Живеещият в любов човек не е способен на убийство.” „Само дадените свободно, с желание, плодове могат да са полезни.” „Ако искаш да си редом с Бога,

Posted

Анастасия- дъщеря на Бога 7

„Преместването във времето е изменението на съзнанието”   ДУХОВНИ ПОСЛАНИЯ НА АНАСТАСИЯ от книгите на Владимир Мегре „Звънтящите кедри на Русия” 7 книга „Енергията на живота”   „Трябва да се храним, както дишаме.” „Няма свобода без земя.” До истината няма да стигнем пълзешком.” „Собствената независимост ми е по-скъпа от собствената къща.” „Причините за непрекъсващите конфликти

Posted

Анастасия- дъщеря на Бога 6

„Предел на съвършенството не съществува”   ДУХОВНИ ПОСЛАНИЯ НА АНАСТАСИЯ от книгите на Владимир Мегре „Звънтящите кедри на Русия” 6 книга „Родовата книга”   „Да живеят светлите ти мисли, татко мой!” „Картините се получават сами, когато е истина…” „За да се пребориш със злото, трябва да знаеш къде е, в какво се състои то. Трябва

Posted