Валентина Горшунова: разказ за една извънземна, въплътена в човешко тяло

Related posts

ЦЕЛТА НА НАШЕСТВЕНИЦИТЕ: РАЗДВОЕНО СЪЗНАНИЕ – РАЗДВОЕНО ЧОВЕЧЕСТВО

ЦЕЛТА НА НАШЕСТВЕНИЦИТЕ: РАЗДВОЕНО СЪЗНАНИЕ – РАЗДВОЕНО ЧОВЕЧЕСТВО

 Четивото не се препоръчва на хора без търпение, въображение и желание за задълбочаване в мислите… Размисли на Живорад Родовлад Ако преди години кажех на някого от най-близката си среда, че от хилядолетия насам някои извънземни „цивилизации“ (за мен думата „цивилизация“ се използва неправилно по отношение на извънземните, но засега ще я прилагам работно) упражняват технотронно

Posted
Дейвид Айк за Източника и Сътворението на Човека

Дейвид Айк за Източника и Сътворението на Човека

Дейвид Айк за Източника и Сътворението на Човека Кои сме ние и от къде сме произлезли Когато хората говорят за произхода на Бога, скоро установяват, че са изправени пред добре познати въпроси, на които няма отговор: „Кой е създал Бог?“ и „Кой е създал онзи, който е създал Бога?“ и … Затова ще ми простите,

Posted

Ето как човечеството е било завладяно от Аннунаките

Ето как човечеството е било завладяно от Аннунаките По Роберт Морнинг Скай и откъслечни, неорганизирани размисли на Грег Прескот Според Робърт Морнинг Скай, всичко, което са ни учили до сега е лъжа, включително нашият истински галактически произход, религия. Дори и теорията за следването на светлината в момента на смъртта е лъжа. Наследствени връзки от Хопите

Posted
Истини и заблуди за прераждането

Истини и заблуди за прераждането

Статия на Влъхвите Настоящата статия разглежда заблудите, които дебнат душите между преражданията и начините за тяхното надмогване.Статията е събирателна – включва размисли на Влъхвите по материали на Г. Прескът и други Интернет-източници, но не претендира да представя всички страни на пътя на душата след напускането на тялото. Въпреки, че не задължаваме никой да се съгласи

Posted