Едгар Кейси за сродните души или как “Заедно всичко се постига!”

imagesЕдгар Кейси е американски лечител и ясновидец наричан „Спящият пророк“, защото е получавал повечето от пророчествата си по време на сън и в състояние на транс.

Тук Едгар Кейси съветва как да разпознаем сродната си душа и как да я задържим.

Според Кейси висшият израз на истинската любов е „действено отдаване“, в което човек не мисли какво ще получи в замяна. Желание­то е чувство или състояние, при което индивидът иска да привлече към себе си някого или нещо, а истинска­та любов се проявява в емоция, енергия или действия, насочени към другите, но без мисъл за получаване. Като общо, целта на всички връзки е духовното раз­витие. По тази причина хората, които искат да раз­берат дали една връзка е само кармичен дълг, или е целенасочен настоящ съюз, могат да се запитат:

„Тя прави ли ме по-добър човек? Поставя ли пред мен пре­дизвикателства, кара ли ме да полагам усилия? Насърчава ли ме да стана по-уравновесен и всеотда­ен? Кара ли ме да проявявам най-доброто от себе си?“

В тълкованието на един двадесет и девет годишен мъж, който през 1937 г. поискал от Едгар Кейси най-добрите мотиви за брак се твърди, че съ­ществува огромна разлика между физическото жела­ние и умствено-духовното сътрудничество и другар­ство. Ако се основава главно на желание и плътска страст, бракът няма как да бъде успешен. Добрата връзка трябва да носи в себе си взаимен духовен подтик, който да обединява двойката в служба един на друг и на Бога.

 

Според Кейси здравословната връз­ка предполага физическа любов, но тя съдържа не­що много повече—духовни идеали, цели и стремежи, които са също толкова важни.

images

Често човек може да реши, че на света съществу­ва една-единствена съвършено сродна душа за него.

Това не е вярно, сродните души не се ограничават са­мо в отношенията между мъж и жена, те се проявя­ват и в еднополови връзки.

И което е още по-важно, всеки от нас има множество различни видове връз­ки със сродни души. В настоящето някои от тях мо­же да са с роднини, приятели, с които се чувстваме особено близки, и дори с колеги, с които сме се съб­рали, за да постигнем някаква голяма цел. Сродна­та душа е човек, към когото усещаме привличане, за­щото сме били заедно в миналото. В такава връзка имаме възможност да окажем неоценима помощ в личното развитие на другия.

 

За съжаление някои хора погрешно заключават, че връзката със сродна душа е съвършена и в нея ня­ма никакви трудности или предизвикателства. Те често се чувстват неудовлетворени, задето не са ус­пели да изградят подобни отношения в живота си. В тълкованията на Кейси се казва, че сродната душа ще ви изправи пред проблеми и препятствия, а вие ще й отвърнете със същото. Сродната душа е човек, с когото се събирате, за да се борите заедно с житейс­ките предизвикателства и трудности дори когато ви се струва, че той е техният източник. С други думи, сродната душа в повечето случаи отразява или ни позволява да съзрем собствените си силни страни и слабости.

 

Млад нюйоркски адвокат получил тълкование за предстоящия си брак. Той търсел духовни напът­ствия и съвети, за да постигнат успехи и двамата с годеницата му. Кейси му казал, че това би станало, ако поставят сегашните си чувства на първо място: „Защото сега умовете, телата и желанията им са в пълна хармония“. Насърчил ги да си припомнят единството в целите всеки път, когато в брака им се появят спорове, защото съгласието и щастието ни­кога не се получават наготово. Казал им да се допъл­ват взаимно. Освен това ги предупредил, че целите им ще се разединят, ако някой от двамата се поддаде на егоизъм или поради себични причини забрави кое е най-важно във връзката им. От този ден ната­тък трябвало да се научат да разчитат един на друг. Когато младежът попитал дали с бъдещата му съп­руга се обичат истински, Кейси отвърнал:

 

„Понастоящем да. Но помнете и двамата, лю­бовта е отдаване; тя е израстване. Може да се отглежда или да се остави да изсъхне. Нужна е всеотдайност и от двете страни. Не забравяйте, съюзът на телата, умовете и духа в такъв брак трябва винаги да бъде не за желанията на аза, а за пълно единство. Любовта расте; любовта устоява; любовта прощава; любовта разбира; любовта гледа на трудностите като на възмож­ности.

 

Не стойте и не чакайте другият да дава и прощава; нека винаги имате единство в цели­те и се допълвате взаимно„.

 imagescd

Като малък Едгар Кейси често имал съновидение, което му подсказвало колко важно ще е единството в целите за неговия бъдещ брак. В съня си вървял през поляна заедно с жена, която го държала за ръ­ка. Лицето й било скрито зад воал и не можел да я ви­ди, но двамата били много влюбени. Стигали до по­точе с кристалночиста вода. Прекрачвали го и про­дължавали нагоре по един хълм, където ги спирал някакъв мъж. Бил само с набедрена препаска, кожа­та му била с цвят на бронз, а на краката и раменете му имало крила. Очевидно това бил Меркурий, вес­тителят.

 

Той им казвал да се хванат за ръце и те се подчи­нявали. После поставял върху ръцете им дълга иви­ца златоткан плат и заявявал: „Заедно всичко се пос­тига, а поотделно — нищо“. След това изведнъж из­чезвал, а Едгар и жената продължавали пътя си и стигали до кален път, който не знаели как да преко­сят. Докато се чудели, Меркурий отново се появявал и им казвал да се хванат за ръце и да използват златоткания плат. Двамата веднага изпълнявали съвета му, калта мигом изсъхвала, пътят ставал проходим и двойката стигала до някакви високи скали. Едгар започвал да дълбае камъка с нож, за да се изкатерят, като тръгвал пръв и издърпвал жената след себе си. Заедно стигали да върха на скалата и сънят свърш­вал.

 

Кейси сънувал този сън години преди да срещне Гъртруд, която станала негова съпруга. Майка му би­ла убедена, че според съня синът й ще постигне мно­го, след като се събере с жена си. Едгар и жена му сключили брак през 1903 г., но сънят продължил да се появява. Накрая през 1926 г., когато отново го съ­нувал, Кейси си направил тълкование, за да разбере значението му. Така разбрал, че ще сънува това все­ки път, когато в живота му предстоят предизвика­телства или значителни промени. Поредната поява на съня била с цел просто да му напомни, че може да се справи с всичко, стига двамата с Гъртруд да са единни, защото „заедно всичко се постига“.

превод от К. Тодеши и извадки от Спиралата

Inanna

Related posts

Какво е съновидението и защо сънуваме?

Какво е съновидението и защо сънуваме?

„Ние сънуваме не просто, за да живеем, а – за да живеем по-добре.“, древен автор „Сънищата са като микроскоп, през който можем да наблюдаваме скритите процеси в нашата душа.“, Ерих Фром Размисли на Живорад Родовлад Съновидението е послание на най-дълбоката ни същност, която често пъти е доста скрита от онова, което сме свикнали да възприемаме

Posted
Каролис Динейка – вълшебникът от Друскининкай

Каролис Динейка – вълшебникът от Друскининкай

Живорад Родовлад   Не много далеч от Вилнюс, столицата на Литва, е разположена курортната местност Друскининкай. По време на съветската система, имперска и враждебна към човека в много отношения, тук, по начинание на лекаря Каролис Винцевич (Викентиевич) Динейка, съветски физиолог и психолог, се построява чуден парк. Парк на здравето. Парк на изцелението. Парк не на

Posted
Когато починалите ни близки ни посещават по време на сън

Когато починалите ни близки ни посещават по време на сън

Преживяване на Грег Прескът   Посещавали ли са ви на сън вашите починали близки хора?   През 2011 моята сестра Лола почина от бъбречна недостатъчност. От тогава, ме е посещавала три пъти на сън. Всеки път е красива, здрава и млада, на вид около 20-годишна. Всъщност, на сън съм виждал само един възрастен човек. Всички

Posted
ДЕТЕТО, ОТ КОЕТО СЕ УЧА ВИНАГИ…

ДЕТЕТО, ОТ КОЕТО СЕ УЧА ВИНАГИ…

Спомени на Живорад Родовлад Уважаеми читатели, Ще ви разкажа за един мой учител. Истински Учител. Който ме вдъхнови завинаги. Защо за него, а не за поредния погром върху държавата ни ли? Ами защото не така наречената „действителност“ определя как ще живея, а способността ми да съхраня радостта си от живота определя „моята действителност“, защото, когато

Posted