Какво представлява античната астрология?

Приложенията на астрологията са много, но най-важните от тях са възможността да се направи личностна характеристика, да се опише характера на човека, да се разберат причините за определени събития и важни случки в човешкия живот и да се предвидят други. Най-подходяща за това е античната астрология, тъй като разполага с много ценните и безпогрешни техники