Нашите намерения

В момента се изгражда Тук ще заявим най-напред само 30 от най-общите ни намерения. Те произлизат от въпросите за онова, което заварихме тук, на Земята и в България. Всяко намерение е насочено към цел за изпълнение! Всеки, който се чувства наш съмишленик, може да се присъедини. 1. Какво заварихме на Земята и как да отговорим