Обучение на хора и фирми „Съзидателно живеене“

Връзка с нас за съзидателно живеене

Много (слава Богу, не всички!) работодатели, ръководители, управители, управляващи „мислят“ (всъщност не мислят, а повтарят като роботи наизустени заблуди), че „идеалният колектив“ е като военното подразделение: ти си най-отгоре и останалите само изпълняват твоите заповеди.

Когато се вземе като образец за подражание армията, казармата, военните части, всъщност се идеализира едно много добро качество на военните: дисциплината и самодисциплината. Няма какво да увъртаме и да си кривим душата: военните умеят да налагат дисциплина и да възпитават на самодисциплина. И това не само трябва да им се признае, а е добре да се учим от тях в това отношение. Без много думи, с малко, но на място действия, военните (не фанатизираните) могат да те преобразят от лигаво кречетало, което не спира да мели празни приказки, в самоуважаващ се и силен, съзидателен и достоен мъж. Когато имат, разбира се, за цел да те обучат и възпитат като защитник на Родината. А не – като наемен убиец.

Voinici1Защо започвам темата за обученията на хора и фирми с размисли за армията? Защото днес, почти навсякъде по света стават огромни и добри промени! Промени, които ще направят Земята не просто едно по-добро място за живеене, а ще запазят човечеството и човечността от гибелта, към която го беше запратила енергията на високомерието.

Мои приятели съжаляват, например, за това, че много открития на гениални изобретатели са били укрити от широкото човечество. Че не са били дадени на всички. Но нека си представим само за един миг, че тези открития сега бъдат дадени на всички едновременно и започнем от безплатната енергия, безплатното електричество. Няма ли да настъпи планетарна екологична катастрофа, когато милиони, милиарди хора се втурнат да купуват, да „правят“ електроуреди и електромашини, да потребяват все повече и повече електроенергия, да я прилагат към Природата по досегашните най-разпространени начини: разкопаване на земята, разрушаване на и без това крехкото природно равновесие, рязане на дървета с резачки, рязане на дървета с циркуляри, обезлесяване с булдозери, с багери, още и още нараняване на Земята с камиони, с машини, машини, машини.

При днешните господстващи образци на мислене, ако раздадем едновременно на всички българи, например, утре по 1 милион лева, няма ли да обезобразим и без това доста наранената ни прекрасна българска природа с поредните стоманено-бетонни затвори, които мнозина ще построят, наричайки ги „хотели“, „мотели“, „фабрики“, „цехове“ и т.н.? Ами ако точно тези 7 милиона по един милион лева ни разделят от гибелта на цялата планета? Ами ако точно така наречената ни „икономическа бедност“ ни спасява от безумието да подражаваме като папагали на вредни за природата и цялата Земя начини на живот? Ами ако точно нашата, българската, „неуреденост“, от която се оплакват толкова много хора, ни пази все още от пълното загубване на усета за Природата? Или е по-добре да станем същите био-роботи като „напредналите нации“ и да не ни пука дали пием чиста изворна вода или умъртвена в пластмасовите бутилки уж „вода от природата“?

Казармата е мощен модел на частичен или пълен отказ от собственото мислене! Когато забрави, че трябва да служи за опазването на Родината, тогава този отказ е безусловен. Не случайно първият член на един от нейните устави гласи, че тя се гради на „единоначалието“. По подобен начин живеят и действат много групи, организации, институти, учреждения, фирми, общности: един човек е начело, а останалите му се подчиняват. Частично или изцяло.

Но казармата поне е честна – тя си признава, че в нейните дела и „компетентности“ има бой, война, оръжия за убиване, сражения, битки, убити, телеграми до близките, гробове, погребения. Друг е въпросът, че е добре да си припомним „мъдростта“ на Карл фон Клаузевиц, че „войната е продължение на политиката, но с други средства„. А ако си припомним и другата „мъдрост“, на Владимир Улянов Ленин, че „политиката е концентриран израз на стопанството“ (думата е „икономика“, но използвам българската „стопанство“), то става ясно, че Рокфелер и Ротшилд имат някакво основание да твърдят третата „мъдрост“, че „онова, което не се купува с пари, се купува с повече пари.“ Което ще рече, че можем да предложим и четвърта „мъдрост“: „икономиката, стопанството е концентриран израз на парите„.

Да проверим връзките в обратния ред!

Пари-икономика-политика-война или мир. Има достатъчно пари-добра икономика-мирна политика-няма война. Няма достатъчно пари-лоша икономика-враждебна, военнолюбива политика-има война.

Значи, ако имаш достатъчно пари, можеш да си поръчаш (платиш), за да имаш мир, а ако нямаш достатъчно пари, значи ти остава да се готвиш за война (за което ти трябват много повече пари). Омагьосан кръг. Излиза, че основното измерение на битието са парите! Тогава петата лъже-мъдрост, че „кой каквото и да говори, знайте, че става дума за пари!“, от само себе си се налага. Затова много млади хора я повтарят, защото са я видели осъществена на практика, а не защото били безскрупулни и жестоки.

Защо е така? Защото привидната логика, която лежи в основата и на петте лъжи (в които и аз по един или друг начин, в една или друга степен, за един или друг период съм вярвал…), всъщност пренебрегва най-важното: човешката мисъл и човешките чувства! И в петте привидни мъдрости липсва ролята на човешката мисъл и чувства! Да наблегна на прилагателните в изразите „човешка мисъл“ и „човешки чувства“.

Ако не сме се задълбочили достатъчно по въпроса, съществува голяма възможност да сме станали поредните „войници на парите“! А нашите главно-командващи са банките. Техните заповеди определят кои от нас ще живеят и кои – не. А светът днес представлява до голяма степен една „банкова казарма“, в която определят пагоните на съответния „военен“ според големината на неговите банкови сметки. Можем с известна ирония да кажем, че парите победиха и генералите. :)

Нашето обучение за хора и фирми се нарича „Съзидателно живеене„, а не „военно мислене“, не и „банкерско мислене“. Някои казват, че „мисленето е тайната на успеха“. Не. Не всяко мислене води до успех. Защото успехът в една или друга област от живота се заплаща много горчиво, когато безцеремонно се пренебрегват останалите. И преуспелият в една област трябва да влага много повече средства, за да прикрива или покрива загубите си в другите области, отколкото онзи, който не е „успял“ толкова, колкото него в шумно обявената област – тази на „правенето на пари“. Защо? Защото енергията на високомерието му попречила да види навреме и другите области по достоен начин. Не казвам, че парите са зло, независимо, че са измислени със зли цели. Дошло е време да ги използваме все повече и повече за добри цели и е напълно глупаво да отправяме разни морализаторски обвинения към тях. Както казва един много мъдър човек от Сибир „Нека сътвореното от тъмнината го използваме за светли цели“.

Започнах с увод за армията, защото много днешни шумно рекламирани „стратегии за успех“ всъщност са „копирай“ и „залепи“ от военната философия на китаеца Сун Дзъ, поднесена в книгата му „Изкуството на войната„. И затова днес в така наречените „колективи“ съществува повече състезание, отколкото сътрудничество. И затова те са човешки слаби, колкото и да са силни финансово. Така е защото Човекът в тях се е изпразнил от богатото си съдържание и се е свел единствено до „войник на парите.

Ние ви предлагаме друг подход (Връзка с нас за поръчване на обучения за дружини (семейства, фирми, отбори, колективи)): да си поставите за цел да се научите да мислите и живеете съзидателно. Той се състои от три етапа.

Първи етап: „Начало на съзидателното живеене.“ Да отворите, да отключите, да освободите „духа от бутилката“, вашето съзидателно мислене – да махнете катинара, сложен на вратата на вашето съзидателно мислене. Сложен от родителите ви, от учителите ви, от цялото така наречено „общество“. А понякога и от самите вас.

Средства: упражнения, с колкото се може по-малко „теория“, чрез които усещате и навлизате в „забранените“ зони на собственото си душевно богатство. Не става дума за бъркотия, за безразборно бъркане в душата, а, напротив, за ваше собствено самоподреждане на мислите, на желанията, на чувствата, на всички онези велики енергии, за които „все няма време“. :)

Продължителност: от един до три дни. Единият ден включва осем часа занимания, практически, игрови упражнения, в края на всяко от които се прави обсъждане на усетеното, на преживяното, на осмисленото. В края на обучението се прави анонимно допитване, за да установя в каква степен то е отговорило на вашите и на нашите очаквания. Резултатите ви се дават обратно за взаимно хармонизиране на намеренията ни за бъдещо сътрудничество.

Пълната програма на първия етап е три дни. Тя може да се взема на части, може и наведнъж.

SANYO DIGITAL CAMERA

Свобода на своеобразието: всеки човек, всяко семейство, всеки колектив, група, общност, фирма може да поръча тематика на обучението, когато предпочита да не прилагаме направо всеобщият ни модел. Имаме всеобщо установен, работещ, отлично възприеман от всички, с които сме работили досега, модел на обучението. Но практикуваме и чрез известно отклоняване от него, когато ни молят за други теми, които не присъстват пряко в модела.

Примери на различни (но все пак свързани с нашата философия) теми: „Решаване на конфликти“, „Усвояване на добри умения за оценяване“, „Подобряване на общуването в група“, „Защита от насилие“, „Справяне с извършители и жертви на насилие“, „Работа след преживяно насилие“, „Качества на добрия водач“, „Завръщане на доверието в семейството“, „Здравословен начин на живот“, „Здравите лични граници – условие за добро общуване“, „Развитието на всеки като мерило на груповия успех“ и други. SANYO DIGITAL CAMERA

Място за провеждане на обучението: може на пространство, собственост на обучаемите, може и на друго място. Практиката показва, че много по-добре се усвояват новите знания и умения, когато обучаемият разчупи всекидневните стереотипи, които са свързани със служебното пространство. И още повече това е така там, където има запазена и красива природа – на планинска хижа, на хубав хотел сред природата и други подобни места.

Цена на обучението: зависи от продължителността, от броя на участниците и се договаря и в зависимост от това, дали участниците искат или не искат да получат учебни пособия, свидетелства за завършено обучение и някои други подробности. Затова цената се договаря винаги с поръчителя на обучението в съответствие с всички тези особености. За насочване: основната цена за обучението на един човек за един ден от осем учебни часа е 50 лева. Може да има движение надолу и нагоре според другите особености на обучението.SANYO DIGITAL CAMERA

Втори етап: „Утвърждаване на съзидателното живеене.“ И той се състои от три дни. И при него организационните особености са същите, както при първия етап. Разликите са в съдържателно отношение. Не може да се взема преди него.

 

 

Третият етап се нарича „Развитие на съзидателното живеене“. И той е от три дни, подобен в организационно отношение като предишните два, не може да се взема преди тях.

SANYO DIGITAL CAMERA

Добрият човек подобрява непрестанно и средата около себе си. Добрият колектив се гради върху добри хора, а не върху послушни и немислещи бурмички и винтчета. Истинското добро групово здраве произлиза от истинското лично здраве. Но когато главата на рибата е болна, няма как и останалата част от рибата да не се разболее :) :) :) Затова нашият народ мъдро казва „Рибата мирише откъм главата“, което може да се преведе и така: „Ако имаш горчивини в живота си, значи имаш горчиви мисли и чувства.“ :)

Пожелавам на всеки да вложи в знанията за, в полза на, чрез и в името на щастливия си живот. Да ви е сладко   :)

Връзка с нас за поръчване на обучения за дружини (семейства, фирми, отбори, колективи)

Related posts

Сп. Влъхвите Брой 1 | Октомври 2015

Автор на "Българка в Носия": Славян Стоянов | Модел: Боряна Николова Кои сме ние и защо сме тук: Влъхвите не Вярват на Крокодилски Сълзи "Влъхвите" е списание на неподчинението на днешните измамни образи, които се разпространяват от СМИ – Средства за масова измама (а не „информация”)... Стари български майстори на словото: Послание на влъхвата Елин

Posted