Истини и заблуди за прераждането

Статия на Влъхвите

Настоящата статия разглежда заблудите, които дебнат душите между преражданията и начините за тяхното надмогване.Статията е събирателна – включва размисли на Влъхвите по материали на Г. Прескът и други Интернет-източници, но не претендира да представя всички страни на пътя на душата след напускането на тялото. Въпреки, че не задължаваме никой да се съгласи с изложените по-долу мнения, вярваме, че статията представлява интересен материал за размисъл за всеки човек, тъй като рано или късно на всеки се налага „да търси светлината в тунела“. Вярваме, че ни приближава малко по-близо до Истината.

Всички знаем за светлинния тунел, през който преминават душите малко след физическата смърт на тялото. Чували сме какво следва след това и имаме някаква представа за пътя на душата оттам насетне.

Какви обаче са циклите на прераждането на душата и какво е значението им?

Почти винаги хората, събудили се от кома, казват, че не са искали да се завърнат и, че от “другата страна” са се чувствали “у дома”. Както се вижда от хиляди близки до смъртта преживявания, има едни общи теми, които възникват винаги при напускане на физическото тяло:

– Първоначалната „смърт“;
– Тунелът и бялата светлина;
– Другата страна на тунела;
– Среща със „същества“: ангели, ръководства, духовни водачи, заминали си роднини и близки;
– Животът, който ви се прожектира като на филм;
– Среща с добронамерено същество, представящо се за Бог, което се смее заедно с вас над перипетиите ви от миналото прераждане, беседва с вас, дава ви безусловната си любов и накрая ви праща обратно на Земята;
– Послания от другата страна.

Първоначалната „смърт“

Тунелът на светлината се възприема като привлекателен, защото ни дава възможност да се срещнeм с любимите хора, които вече са си отишли. Усещането за любов, което ни обхваща в светлината, е описано като по-силно от всичко, което можем да преживеем в нашата триизмерна реалност.

В действителност, възможно е тунелът на светлината, в който попадат множество хора след физическата си смърт, да е събирач на души, изкуствено създаден от извънземните.

Забележка на Живорад Родовлад: Tова „творение” не би представлявало клопка, ако съответният човек, който е в състоянието на „клинична смърт” или на окончателно напускане на това плътно тяло, не е бил „зарибен” от холивудските филми, които представят разни „извънземни цивилизации” като уж „по-висши” от човечеството. Чувството за собствено човешко достойнство предпазва от подобни капани по-силно от всякакви логически теории.

Също така, усещането за любов, което изпитваме, може да е непълно или до голяма степен лъжливо, защото е породено у нас с помощта на имитационна извънземна технология, която ни въздейства в този, понякога така объркващ за душата момент, непосредствено след напускането на физическото тяло.

Забележка на Живорад Родовлад: Когато човек, израсъл в среда на пълноценна бащина и пълноценна майчина любов, плюс пълноценна родова любов (любов към Родината), попадне в тунела на Прехода от Плътното към Безплътното (мисля, че така е по-правилно да го наричаме), той  няма как да бъде подлъган от каквито и да е извънземни „имитационни” програми, които се опитват да му представят някаква лъже-любов. Чувството му за любов се опира на трите основни опорни точки, които са нужни зз съвършената любов, и няма как да бъде подведен.

Извънземните „цивилизации” нямат „Родина”, защото по своята настройка са „завоевателно” настроени или „загрижено” настроени все към Земята: погледът им все е насочен към Земята, ето защо по своя произход тяхната „програма за подражаване, за докарване на любов” е пълна с недостиг – духовен, душевен, енергиен, материален. Сиреч – „дефектна”!!! Няма как да излъжат душевно и духовно здравия човек, който има семейство на татко и мама, и Родина, Татковина, Майчовина, Отечество, свой любим народ!

Възможно е с помощта на технология, имитираща любовта на определено същество, представящо се за Бог, към нас, извънземните да предизвикват нашето пълно доверие и взаимност. Отговаряйки на тази любов, ние им даряваме енергията на любовта си, която те крадат от Твореца.

Забележка на Живорад Родовлад: Такава измама е възможна само за онези, които са забравили Природата и са се потопили в Технократичния свят, както и за онези, които не могат да различат любовта от секса и евтината страст. Езикът на Бог е даден в Природата чрез звуци, цветове, багри, аромати, форми, тънки блажени чувства. Поради  тази причина всякакви логически „постройки” от типа „ала Бог”, „аз съм Творецът” се усещат веднага от онзи, който помни добре Природата! Онзи, който предпочита един клетъчен телефон пред това да се изкачи на Мусала или Вихрен, разбира се, може да бъде подлъган, но не и овчарят, за който е по-важно да спаси едно трудно раждащо се агънце, отколкото да си „свали последната програма на Джи-Ти-Ей”.

Причината за изкуствено-създадената имитация е планът на извънземните, които желаят да откраднат тайната на Сътворението от Твореца. С помощта на своите измами, те поддържат „рециклирането на душите“, които биват улавяни в лъжливия тунел и подлагани на изтриване на паметта, след което биват връщани отново и отново на Земята без спомен от предишни опитности (прераждания). Целта е тези души, с изкуствено наложеното им невежество, да обслужват интересите на управляващия икономически елит в качеството си на енергийна храна и неосъзнати роби.

Имайки възможността да се учим от миналите си прераждания и опит, хората непрекъснато биха подобрявали живота си и този на другите около тях – осъзнавайки, че всичко е едно взаимосвързано цяло, те биха превърнали Земята в Рай, в съгласие със замисъла на Твореца. Това, разбира се, не се нрави на някои от извънземните, а именно на онези, които са подвластни на тъмни Вселенски същности като „контрол”, „завист”, „злоба” и пр.), защото се опитват да вземат надмощие над Създателя и се хранят с енергиите на страданието, агресията, агонията и сляпата омраза.

Това не непременно означава, че не съществува и истински Тунел на Светлината. Виждате ли, тъй като извънземните се опитват да ни объркат по всякакви начини, както по време на пребиваването ни в тяло, така и след това, е възможно да има безброй лъжливи тунели на светлината и само един истински Тунел на Светлината!

Забележка на Живорад Родовлад: За да разпознае непременно истинския Тунел на Светлината, човек не бива да е допуснал да бъдат приспани и унищожени неговите вродени Чувства. В такъв случай той би усетил много добре измамите, независимо от техния брой! Човекът, по време на пребиваването си в тяло на Земята, трябва да е отстоявал своето вродено човешко достойнство и да е бил правдив: тоест, да е различавал на дело истинското от лъжливото, правдата от кривдата, доброто от злото.

Към лъжливите тунели на светлината могат да ни призовават различни същества, представящи се за ангели, ръководства, духовни водачи, дори наши (заблудени? Поробени? Излъгани?) заминали си роднини и близки, заедно дори със същество, представящо се за Бог.

Начинът да разпознаем Истинския Тунел на Светлината (както и Истинския Бог) е като се допитаме до своето вътрешно Аз, търсейки Истината с цялата си божествена Душа. Трябва да се осланяме само и единствено на вътрешния си глас, а не на гласовете и образите, които (ни се проектират?) отвън, колкото и авторитетни, примамливи, любящи или съвършени да изглеждат! Всеки Човек има Божествена частица, която е безпогрешен разпознавач на всяко Истинско нещо. Имайки вяра в себе си, ние няма как да попаднем в лъжлив тунел. Напълно сме способни сами да открием истинския Тунел на Светлината, без да се поддаваме на „външни“ влияния.
Според документите на Уес Пенре:

„Аз не съм много запален по много от „духовни водачи“, които идват при вас след като се отделите от тялото си; повечето от тях са лъже-водачи, Сириански помощници, като не-физическите Вегани и Сиви.

„Бъдете особено нащрек, ако ви кажат, да ги следвате „в светлината“ или „до тунела“, или да „отидете да видите роднините си“.

Забележка на Живорад Родовлад: От дете имам вродената защита да си казвам, когато ще се самовглъбявам, че ще „остана тук” или „ще се върна тук след точно определено време” – винаги определям отрязъка от време да е точен, а не някакъв неопределен. Когато определим Времето да е точно, няма как Чувството ни за Време да не се прояви – това е Вътрешният ни Часовник, който е по-точен и от атомните механични творения. При точен Вътрешен часовник няма как да бъдем подлъгани от каквито и да е „висши духовни учители”.

„Ако решите да отидете с тях, ще се окажете в системата на Сириус за рециклиране – отново ще попаднете в пълна амнезия и след това ще ви свалят в ново тяло пак тук, на Земята.“

Забележка на Живорад Родовлад: Това е възможно само с хора, които прекарват живота си пред телевизора или компютъра, или телефона. За хора, които знаят какво е бор, ела, смърч, мура, дуглазка, кедър, ясен, явор, шестил, дъб, бук, калина, кестен, габър, бъз, ябълка, лоза, круша, мушмула и т.н., и т.н. не от „учебника”, не от някакво „научно телевизионно предаване”, а от собствения си жив досег с живата Природа, това няма как да стане!

Сънят на Уес Перне: „Веднъж имах един сън, в който бях на път да се въплътя в тази триизмерна реалност. Вкараха ме в стая-асансьор, което действие представляваше процесът на слизане на Земята. Помня, че съм бил на това място много пъти преди това, но не можех да си спомня какво е трябвало да правя по-нататък.

Бях на последния етаж (14-ти етаж, което означаваше 14-то измерение?) Паметта ми бе дотолкова заличена, че не можех да си спомня как да се спусна към Земята.

Това е изпит, през който минаваме, за да се види, дали са ни останали някакви спомени и ако е така, тогава, може би, ни връщат и ни трият спомените отново.

Забележка на Живорад Родовлад: Творецът не е толкова глупав, за да прави „база от архивни данни” , която да е лесно достъпна за всички тъмни вселенски същности и техните робо-творения. Той дава на всеки от нас цялата Вселенска „база от данни” в Чувствата ни! В ЧУВСТВАТА! Достатъчно е да си спомним да ЧУВСТВАМЕ, ДА УСЕЩАМЕ, ДА СЕБЕДОКОСВАМЕ! Това именно вбесява тъмните сили, които не разполагат със светлите Чувства и не усещат себе си като „пълноценни” и водени ОТ СТРАХ, именно от „страх”, те ламтят за контрол върху нас. Ама няма да им се удаде!

Имаше и други изпити, за да видят, за какво се сещам, но аз не мога да си спомня, какви точно бяха те. Това са последните останали ми спомени от другата страна преди да се родя.“

Как да излезем от клопките в системата за прераждания?

Това е най-важната част от досега написаното. Как да си помогнем и да помогнем на другите да се откъснат от тази цикличност на безкрайно повтарящи се несъзнати прераждания в една и съща система за контрол над душите? Отговорът е, че е достатъчно само да имаме знанието за това как системата за несъзнати прераждания работи, за да се отървем от нейните капани.

Забележка на Живорад Родовлад: Нo това не е всичко: за да избегнем „системата за оглупяване”, в каквато се е изродила съвременната „обществена система”, трябва да правим всичко „наобратно” (както казва Франц-Карл Рьоделбергер) – там, където се тълпят най-много, ние да не ходим! Онова, което най-много се одобрява от мнозинството, ние от него да се пазим най-много. И така нататък. Защото поробването като главна цел на тъмните сили е обратимо дори за човек, който е стигнал смъртния одър, но е ПОЧУВСТВАЛ, че е ДЕТЕ НА БОГ!

Усещането, че си ДЕТЕ НА БОГ е пълно не само със сила, но и с безкрайна отговорност, която няма как да те подведе да се водиш по каквито и да е лъже-духовни учения. ЧУВСТВОТО ЗА ОТГОВОРНОСТ е най-строгият учител вътре в нас и няма да пропусне да ни натрие сурово носа, ако някъде сгафиме. Но след болката ще сме му много благодарни! Именно поради тази причина е нужно да имаме свой ОБРАЗ ЗА ЖИВОТ – цялостен, съобразен с Божествените закони и Вселенската цялост. Свой, а не натрапен отвън. Такъв образ за мен е Родовото имение, защото го чувствам като образ, в който моят Дух и моята Душа са участвали от хилядолетия насам!

Поради тази причина всички тъмни сили се стремят да заглушат БЛАГАТА ВЕСТ: че спасението е вътре във всеки един от нас – във светлите, в чистите ни помисли, в творческите, цялостни и светли ОБРАЗИ! Затова те чрез слугите си тук на Земята обявяват като „сектанти” всички, които не се подчиняват на робо-програмата им за всеобщо затъпяване!

Виждате ли, противно на много религиозни учения, които твърдят, че само „низшите и ненапредналите души“, които се нуждаят от знания или утоляване на страстите си, се прераждат на Земята „в порочен кръг“ (т.нар. илюзия „самсара“ от индийската митология), ние считаме, че Земята е единственото място във Вселената, където е концентрирана цялата Божествена Любов и където Човекът може да създаде своя Рай.

Тоест, не самото прераждане като такова е порочно, а начинът, по който биваме подвеждани да мислим, че Земята е ад и само ад, и не може да бъде Рай – Планетата на Любовта. Част от това подвеждане, както споменахме по-горе, се състои в изтриването на спомените на душите при всяко прераждане, лъжливите тунели, лъжливите водачи, лъжливата любов, лъжливия бог и лъжливия разгор с този лъжлив бог. Част от този лъжлив разговор включва прожектиране на живота, който сме изминали в това прераждане, където виждаме как сме наранявали чувствата на някои или сме радвали други, без да очакваме нищо в замяна.

Често собственото ни изострено чувство за справедливост в присъствието на лъжливия бог (енергията на Справедливостта, но непридружена с целия комплекс от уравновесяващи енергии, който е ръководен от Бог) ни кара да вярваме, че трябва да плащаме кармични задължения в най-сурова степен, „за да изкупим греховете си“. Сега и веднага. За едно прераждане. Това често се оказва тежка и непосилна задача за много свръх-амбициозни души, които, връщайки се отново в тяло на Земята без спомени за собственото си решение да „изчистят дълговете си“ и сблъсквайки се с всякакви заплетени положения едно след друго, влизат в ролята на безпомощни жертви, озлобени към живота и заобикалящите ги хора. По този начин те дори натрупват още по-големи кармични дългове, вместо да изчистят тези, които са налице.

Забележка на Живорад Родовлад: „А счастие было так близко, так возможно” – пише Пушкин, – защото ПРОШКАТА на самия себе си в лично общуване с планетата на ПРОШКАТА (тук няма да я споменавам  ) дава необятни възможности на ГРАДИВНАТА МИСЪЛ да изчисти всички кармични обременености.

Кармата си бихме могли да изкупим най-добре като здрави, уравновесени и пълноценни хора с възможно най-големи възможности за подобряване на собствения си живот и живота на останалите около нас, а не като физически или умствено безсилни инвалиди. Не бива да се прераждаме като инвалиди от какъвто и да било вид, за да се самонакажем! Точно това желаят извънземните – увеличаващо се страдание. Наш дълг е да бъдем по-истински във всяко следващо прераждане и да създаваме красота и хармония в съгласие с Твореца. В този смисъл, наш дълг към самите себе си и към Твореца е да покажем милост към себе си, преди да се осъдим на адски страдания заради „натрупана карма“в следващото си прераждане.

Част от лъжливия разговор с лъжливия бог е подписването на предварителен договор, който душата трябва да следва, независимо от това, как се менят обстоятелствата в истинския ни човешки живот в тяло. По този начин ние разкриваме най-съкровените си планове на представящите се за бог извънземни същности или енергии, подвеждайки и заробвайки самите себе си. Често ние говорим за „нашата божествена мисия или задача, която трябва да си припомним“, несъзнавайки, че така наричаме договореностите, които сме сключили с лъжливи същности, целящи нашето подвеждане.

Забележка на Живорад Родовлад: Една предпазна мярка в това отношение е Любовта към самия себе си, която е под прицел във всички религии: под булото на „общочовешка загриженост” всяка религия (във различна степен, разбира се) се стреми да изкорени самоуважението ни, самолюбието ни (да не се бърка със самовлюбеност), за да ни направи смъртни, уязвими, безпомощни същества. Главната цел на религиите е именно тази: да ни откъснат от Първоизточника, като ни внушават, че точно те ни свързват с Него! Ведическата вяра, която не е религия, ни учи да общуваме без никакви посредници с Твореца, да не се кланяме на никакви кумири и идоли, да не превъзнасяме никого, защото нашите безкрайни градивни възможности биха се уронили от такова превъзнасяне. А всяка религия почива именно на идолопоклонничеството! Ето защо всяка религия, в крайна сметка, води към днешната технократична „лудница”!

Част от очарованието на човека е неговата свободна воля да твори реалността около себе си.  Имайки безусловна вяра в нас, Бог едва ли ще ни кара на подробно предварително обсъждане, а тихичко ще ни говори и напътства в съвършения план за всичките ни прераждания, който е заложил дълбоко в Душата ни още от момента на нашето Сътворение. Тоест, Душата съвършено знае какво прави и не й е нужно да го преговаря при всяко прераждане, разкривайки го на дебнещи и шпиониращи около й същности.

Най-добре е да се преродим на Земята, запазвайки в най-голяма степен свободата си да сме ковачи на собствените си съдби в съгласие с Божествения промисъл и според менящите се обстоятелства. Също така, стига да сме достатъчно силни, за да го понесем, е добре да запазим спомени от предишни прераждания и измерения, които сме обитавали. Тези неща, както и развиването на усета ни за разграничаването на Истината от лъжата, биха били нашите най-големи оръжия срещу превръщането ни в жертви на измамни вселенски богоборски същности – както, когато сме в тяло, така и между преражданията.

Related posts

Омар Хаям и красивите му четиристишия

Омар Хаям и красивите му четиристишия

Омар Хаям е живял в Персия през 1ви век и е бил философ, математик, астроном и известен по цял свят поет. Създал е най-точния календар. По време на Селджукския султан, Омар Хаям е оглавявал група астрономи, а които създава слънчевият календар. Тоест, приравляват началото на годината с есенното равноденствие- Календар Джалали. Този календар е много

Posted
Преподобна Стойна-един истински разказ

Преподобна Стойна-един истински разказ

из разказа на Неда Антонова от „Съвършената“ Къщата на Димитър и Велика Великови била иззидана от кирпич и дебело измазана с глина, а вместо от желязо решетките на прозорците били от дърво. По-голямата от двете стаи служела за кухня, за гостна и за спалня на родителите, а в малката направо върху рогозката спели трите им

Posted
Дейвид Айк за Източника и Сътворението на Човека

Дейвид Айк за Източника и Сътворението на Човека

Дейвид Айк за Източника и Сътворението на Човека Кои сме ние и от къде сме произлезли Когато хората говорят за произхода на Бога, скоро установяват, че са изправени пред добре познати въпроси, на които няма отговор: „Кой е създал Бог?“ и „Кой е създал онзи, който е създал Бога?“ и … Затова ще ми простите,

Posted
Влиянието на татуировките върху човека

Влиянието на татуировките върху човека

Автор Антон Георгиев Линк към блога на автора Не е нужно да осакатявате тялото си. Тук има няколко аспекта, на които бих искал да се спра.   Първият аспект е нанасянето на знака. Всеки, който поне веднъж е имал съприкосновение със знаците в магически план (нека този израз не ви притеснява) знае, че всеки знак

Posted